සුදු අලුවා

සුදු අලුවා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
 • හාල් පිටි කෝප්ප 3
 • සුදු සීනි කෝප්ප 2 ½
 • වතුර කෝප්ප 1
 • කජු අවශ්‍ය පමණට
සාදන ක්‍රමය:-
 • හාල් පිටි හොඳින් බදින්න(ගින්දරට දැම්මාම පිළිස්සෙන තරමට)
 • එම පිටි හොඳින් හලාගන්න.
 • සීනි වලට ලුණු ස්වල්පයක් දමාගෙන එනතුරු උණු කරන්න.
 • ලිපෙන් ඉවතට ගෙන හොඳින් නිවාගන්න.
 • මෙයට කජු ටික දමා මිශ්‍ර කරන්න.
 • දැන් හලාගත් පිටි ටිකෙන් ටික දමමින් කලවම් කරන්න.
 • පිටි ගුලියක් සෑදෙන ප්‍රමාණයට පිටි දමා කලවම් කරන්න.
 • බැදපු පිටි ඉසගත් ලෑල්ලකට මෙම මිශ්‍රණය දමා තුනී කරගෙන කැමති හැඩයකට කපාගන්න.
ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *