හැලප(කැන්දකොල)

හැලප(කැන්දකොල)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
 • කුරක්කන් පිටි                 400g
 • පාන් පිටි                          250g
 • පොල් පැණි          කෝප්ප 1 ½
 • පොල් ගෙඩි                        1
 • ලුණු ස්වල්පයක්
සාදන ක්‍රමය:-
 • කුරක්කන් හා පාන්පිටි වෙන වෙනම හොඳින් හලාගන්න.
 • ගාගත් පොල්, සීනි, වතුර, ලුණු තේ හැදි ½ පමණ භාජනයකට දමා ලිප තියා ගන්න.
 • මේ සියල්ල කලවම් කරමින් පැණී නටන තෙක් උයාගන්න.
 • මෙය හිදෙන්න නොදී දියර ගතිය තිබියදී ලිපෙන් ඉවත් කර හොඳින් නිවාගන්න.
 • මෙම පැණි පොල් මිශ්‍රණයට කුරක්කන් හා පාන් පිටි ටික ටික දමමින් අතේ නොඇලෙන පදමට සකසා ගන්න.
 • මෙයින් කුඩා බෝල සාදා කැන්ද කොල මත තබා තුනී කරන්න.
 • අතේ විටින් විට ඇල් වතුර ගාගත් විට අතේ නොඇලී තුනී කරගත හැක.
 • සාදාගත් කැන්දකොල 5-7 පමණ ස්ටීමරයේ තබා හුමාලයෙන් තම්බාගන්න.
ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *