මවකගේ අරුමය​

මවකගේ අරුමය නිමක් නැති හේලි ප්‍රාර්ථනවෝ ඉමක් නැති ස්නේහයක තවරා මවක් වු නුඹ රැජිනියකි මට රුවක් ඇති දෙව්ලියක් අඟනා… දහක්

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

දියණිය

දියණිය ඔබ මා කුස තුළ තියානසිහින දැක්කෙමි නිරතුරුවඔබගේ රුව දුටුවිට මාපෙම් කළෙමි අපමණපෙර පාසල වෙත පිය මනින ඔබපැමිණෙන තුරු මා

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

හුදෙකලා දිවිය…

…හුදෙකලා දිවිය… හුදෙකලා දිවියපාලු කතරක තනි වු මිරිගුවකි,දිය සීරාවක් නොමැත,හුදකලා වූ කතර …..මං මුලා වී ඇතගෙවන්නේ කෙළසකද …අයදිමි නුඹෙන් …හුදකලා

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

අප සිත් යායේ…  සුන්දර මතකේ…

අප සිත් යායේ…  සුන්දර මතකේ…   සහෘද මිතුදමේ දැඩි බැමි බිඳී ගොසින්… පා තැබූ මං පෙතින් දුර යාවි හිතු මතින්…

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more