සද්ධර්මරත්නාවලිය-විචාර ප්‍රශ්න 1​

“සද්ධර්මරත්නාවලී කතා වස්තුවේ විශේෂත්වය වන්නේ වර්ණනාත්මක ශෛලියට නැඹුරු වූ බස් වහරක් යොදා ගැනීමයි.” නිර්දිෂ්ඨ කතා ඇසුරෙන් විමසන්න.

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more