ජාතක කතා පොත ඇසුරෙන් අසන විචාර ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු

ජාතක කතා පොත  ♦   ” එකිනෙකට වෙනස් ස්ත්‍රී චරිත නිරූපණය කරමින් මනුෂ්‍ය සම්බන්ධතාවන්හි සංකීර්ණ ස්වරූපය විදහා දැක්වීමට ජාතක කතා කරු

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more