පූජාවලිය විචාර ප්‍රශ්න-1

පූජාවලිය විචාර ප්‍රශ්න-1 කතා පුවතින් මතුවන විවිධ ක්ෂේත්‍ර කෙරෙහි පළල් දැනුමක් පාඨකයා වෙත ලබා දීමට පූජාවලී කතුවරයා උත්සුක වෙයි. නියමිත

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

සද්ධර්මරත්නාවලිය-විචාර ප්‍රශ්න 1​

“සද්ධර්මරත්නාවලී කතා වස්තුවේ විශේෂත්වය වන්නේ වර්ණනාත්මක ශෛලියට නැඹුරු වූ බස් වහරක් යොදා ගැනීමයි.” නිර්දිෂ්ඨ කතා ඇසුරෙන් විමසන්න.

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

ජාතක කතා පොත ඇසුරෙන් අසන විචාර ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු

ජාතක කතා පොත  ♦   ” එකිනෙකට වෙනස් ස්ත්‍රී චරිත නිරූපණය කරමින් මනුෂ්‍ය සම්බන්ධතාවන්හි සංකීර්ණ ස්වරූපය විදහා දැක්වීමට ජාතක කතා කරු

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more