සමනලයා

සොබාදහම අයත් ජීව අජීව ලෝකය කෙරෙහි සංවේදීතාවයෙන් යුක්ත වින්දනාත්මක දරුවකු නිර්මාණය කරවීම ‘ සමනලයා ‘ කාව්‍ය නිර්මාණයෙහි අරමුණයි. සොබාදහමට අයත් අතිශය චමත්කාරජනක අවස්තාවන් ළමා මනසට සමීප කරවමින් ළමයින් තුළ විචිත්‍ර වින්දනාත්මක මනෝභාව ජනිත කරවීම කවියාගේ අපේක්ෂාව වී තිබේ.

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more