නැළවිල්ල

නැළවිල්ල         හෙළයේ මහා ගත්කරු වශයෙන් සැලකෙන කුමාරතුංග මුණිදාසයන් විසින් රචිත නැළවිල්ල නම් පද්‍ය පන්තිය ළමයින් උදෙසාම

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more