ලක් මවුනි මගේ

ලක් මවුනි මගේ… සිතකින් සිතනු බැරි තරමට තිබෙන අගේ සැපතින් වැඩෙන පෙම්බර ලක් මවුනි මගේ ලබමින් පිහිට ඉටු දෙවියන්ගෙනුත් සගේ

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

දෙවියන් මැරීම…

දෙවියන් මැරීම… බුද්ධිය මිත්‍රයෙකැයි සිතූ මම දිනක් මඟ රැක සිට මගේ දෙවියන් මරා හෙළීමි දැවැන්තයකු වූ බුද්ධිය අඳුරෙහි මහ අඩි

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

අභිනික්මන

අභිනික්මන දුර බැහැර ගමනක්ය දුක් පිරුනු ගමනක්ය අඳුරකින් අඳුරකට මාරු වුනු ගමනක්ය අඳුර සමඟ පොර බදමින් විඩාවෙ හඬ නිහඬ කරන්

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

නැළවිල්ල

නැළවිල්ල         හෙළයේ මහා ගත්කරු වශයෙන් සැලකෙන කුමාරතුංග මුණිදාසයන් විසින් රචිත නැළවිල්ල නම් පද්‍ය පන්තිය ළමයින් උදෙසාම

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

පැසුණු පැන

පැසුණු පැන මල්වල පාට අම්මේ, කවුරුද ගෑවේදලු අතු පැළී ඒවා කොහොම ද ආවේමෙතරම් කැසුම ඇයි කහඹිලියා බූවේනිදිකුම්බා කොළේ මොකට ද

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

ඉඟිලෙන සිහින

ඉඟිලෙන සිහින මිනිහා නඟන කටහඬ නො ම වැකෙන කනේඇත මේ කුරුලු කූඩුව උස ගහක බෙනේනැත උවදුරක් මෙහි මෙතුවක් පහළ වුණේපැටවගෙ

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

නූතන සිංහල කාව්‍ය රසාස්වාදය හා විචාරය සඳහා අවශ්‍ය මුඛ්‍ය පද( keywords )

නූතන සිංහල කාව්‍ය රසාස්වාදය හා විචාරය සඳහා අවශ්‍ය මුඛ්‍ය පද (keywords) • උත්ප්‍රාසය ( Irony ) වචන මඟින් කියැවෙන අදහසට හාත්පසින්

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

නූතන පද්‍ය සංග්‍රහය මගින් සෑදෙන විචාර ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු …

නූතන පද්‍ය සංග්‍රහය මගින් සෑදෙන විචාර ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු …  ” කොළඹ යුගයේ ද්විතීයික තරංගයට අයත් කවීහු ස්වභාව සෞන්දර්යය වර්ණනයෙහි ලා

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more