අභිනික්මන

අභිනික්මන දුර බැහැර ගමනක්ය දුක් පිරුනු ගමනක්ය අඳුරකින් අඳුරකට මාරු වුනු ගමනක්ය අඳුර සමඟ පොර බදමින් විඩාවෙ හඬ නිහඬ කරන්

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

නැළවිල්ල

නැළවිල්ල         හෙළයේ මහා ගත්කරු වශයෙන් සැලකෙන කුමාරතුංග මුණිදාසයන් විසින් රචිත නැළවිල්ල නම් පද්‍ය පන්තිය ළමයින් උදෙසාම

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

දියණිය

දියණිය ඔබ මා කුස තුළ තියානසිහින දැක්කෙමි නිරතුරුවඔබගේ රුව දුටුවිට මාපෙම් කළෙමි අපමණපෙර පාසල වෙත පිය මනින ඔබපැමිණෙන තුරු මා

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

පැසුණු පැන

පැසුණු පැන මල්වල පාට අම්මේ, කවුරුද ගෑවේදලු අතු පැළී ඒවා කොහොම ද ආවේමෙතරම් කැසුම ඇයි කහඹිලියා බූවේනිදිකුම්බා කොළේ මොකට ද

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more