පූජාවලිය විචාර ප්‍රශ්න-1

පූජාවලිය විචාර ප්‍රශ්න-1 කතා පුවතින් මතුවන විවිධ ක්ෂේත්‍ර කෙරෙහි පළල් දැනුමක් පාඨකයා වෙත ලබා දීමට පූජාවලී කතුවරයා උත්සුක වෙයි. නියමිත

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

ලක් මවුනි මගේ

ලක් මවුනි මගේ… සිතකින් සිතනු බැරි තරමට තිබෙන අගේ සැපතින් වැඩෙන පෙම්බර ලක් මවුනි මගේ ලබමින් පිහිට ඉටු දෙවියන්ගෙනුත් සගේ

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

මවකගේ අරුමය​

මවකගේ අරුමය නිමක් නැති හේලි ප්‍රාර්ථනවෝ ඉමක් නැති ස්නේහයක තවරා මවක් වු නුඹ රැජිනියකි මට රුවක් ඇති දෙව්ලියක් අඟනා… දහක්

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

සද්ධර්මරත්නාවලිය-විචාර ප්‍රශ්න 1​

“සද්ධර්මරත්නාවලී කතා වස්තුවේ විශේෂත්වය වන්නේ වර්ණනාත්මක ශෛලියට නැඹුරු වූ බස් වහරක් යොදා ගැනීමයි.” නිර්දිෂ්ඨ කතා ඇසුරෙන් විමසන්න.

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

‘ගුත්තිල කාව්‍ය’ හි කවි වල තේරුම් (දෙවන කොටස)

‘ගුත්තිල කාව්‍ය’ හි එන උසස් පෙළ සිංහල විෂය ධාරාවට අදාල වන කවි වල තේරුම් (දෙවන කොටස) මෙන් රිවි සඳ   

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

‘ගුත්තිල කාව්‍ය’ හි කවි වල තේරුම් (පළමු කොටස)

‘ගුත්තිල කාව්‍ය’ හි එන උසස් පෙළ සිංහල විෂය ධාරාවට අදාල වන කවි වල තේරුම් (පළමු කොටස) ඉසුරින් ඉඳුරු     

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more

දෙවියන් මැරීම…

දෙවියන් මැරීම… බුද්ධිය මිත්‍රයෙකැයි සිතූ මම දිනක් මඟ රැක සිට මගේ දෙවියන් මරා හෙළීමි දැවැන්තයකු වූ බුද්ධිය අඳුරෙහි මහ අඩි

ඔබගේ යාලුවන්ටත් Share කරන්න.
Read more